Mano krepšelis:

0 item(s) - 0,00 €
Jūsų krepšelis tusčias.

0

Bendrosios pirkimo nuostatos ir sąlygos

 • Galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 12 d.
 • 1. Nuostatų ir sąlygų taikymo sritis ir galiojimas

  1.1 Šios bendrosios pirkimo nuostatos ir sąlygos (toliau Nuostatos) reglamentuoja santykį tarp asmens arba įmonės (toliau Pirkėjo) ir Spring River OÜ, registracijos numeris 12055472, adresas: Osmussaare g.10, 13811, Talinas, Estija (toliau Pardavėjo); Pirkėjas ir Pardavėjas kartu yra vadinami Šalimis, kai kalbama apie prekių ir paslaugų (toliau Prekių) užsakymą internetinėje parduotuvėje www.springriver.eu (toliau E-parduotuvėje); Šalys sudarė pirkimo ir pardavimo sutartį (toliau Pardavimo sutartį) dėl Prekių įsigijimo E-parduotuvėje.

  1.2 Patvirtindamas šias Nuostatas Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė Pardavimo sutarties nuostatas, joms pritaria ir jų laikysis.

  1.3 Pardavėjas turi teisę šias Nuostatas dėl Prekių pakeisti ir papildyti. Nuostatų ir kainų keitimą Pardavėjas turi nurodyti E-parduotuvėje. Pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos paskelbus E-parduotuvėje. Jei užsakymas pateikiamas prieš įsigaliojant naujoms Nuostatoms, užsakymui galioja tos Nuostatos, kurios galiojo pateikiant užsakymą, nebent kitaip nurodo įstatymai ar kiti reikalavimai.

  1.4 Be šių Nuostatų dar galioja Prekių pirkimą E-parduotuvėje reglamentuojantys Estijos Respublikos teisės aktai.

  1.5 Klausimus, kurie nėra įtraukti į šias Nuostatas, Šalys turi spręsti vadovaudamiesi Estijos Respublikos teisės aktais.

 • 2. Pagalba klientams

  2.1 Pardavėjo pagalbos klientams skyrius veikia darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 val.

  2.2 Klientai aptarnaujami anglų, rusų ir estų kalbomis.

 • 3. Prekių pirkimas ir užsakymų teikimas e-parduotuvėje

  3.1 E-parduotuvėje pirkti galima tas prekes, prie kurių yra nuoroda „Pridėti į krepšelį“.

  3.2 Galimas įsigyti Prekių kiekis nurodomas su vėlavimu ir gali skirtis nuo tikrojo Pardavėjo sandėlyje esančio prekių kiekio.

  3.3 Prekių asortimentas ir kainos gali pasikeisti be išankstinio įspėjimo.

  3.4 Visos kainos E-parduotuvėje nurodomos eurais su Estijos Respublikoje taikomo dydžio PVM.

  3.5 Galiojantį PVM mokėtojo numerį turintis Pirkėjas iš bet kurios Europos Sąjungos šalies, išskyrus Estijos Respubliką, PVM mokesčio mokėti neturi.

  3.6 Pateikus užsakymą E-parduotuvėje automatiškai pardavimo sutartis nesudaroma. Pardavimo sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo užsakymo patvirtinime nurodytos sumos pervedimo į Pardavėjo banko sąskaitą.

  3.7 Po užsakymo pateikimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, Pirkėjas turi sumokėti visą nurodytą sumą. Priešingu atveju, užsakymas automatiškai anuliuojamas.

  3.8 Pirkėjas turi teisę atšaukti nesumokėtą ir neįvykdytą užsakymą, atitinkamai informavęs Pardavėją.

 • 4. Prekių pristatymas ir perdavimas

  4.1 Prekės bus pristatytos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas apie pristatymą bus informuotas, panaudojant užsakymo metu nurodytus kontaktinius duomenis.

  4.2 Visi užsakymai bus apdoroti per dvi darbo dienas po to, kai Pardavėjo sandėliui bus persiųstas išankstinio mokėjimo kvitas.

  4.3 Išsiunčiama per 1–10 darbo dienų (priklauso nuo Pirkėjo vietos).

  4.4 Pristatoma darbo dienomis.

  4.5 Gabenimo kaina įtraukiama į Pirkėjo užsakymą ir parodoma sąskaitoje. Pristatymo kaina nurodoma su Estijos Respublikoje taikomu PVM.

  4.6 Pasikeitus Prekių kainai arba jei Prekių fiziškai nėra ir dėl to nurodytu laiku pristatyti neįmanoma, Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie vėlavimą, panaudojęs užsakymo metu nurodytus kontaktinius duomenis. Pranešime reikia nurodyti, kad pristatyti nepavyks arba pasiūlyti naujas užsakytų Prekių pristatymo sąlygas. Jei pasiūlytos sąlygos Pirkėjo netenkina, jis turi teisę užsakymą anuliuoti. Tokiu atveju galioja 6 straipsnio nuostatos.

 • 5. Pardavimo sutarties nutraukimas ir prekių grąžinimas

  5.1 Jei dėl kokių nors priežasčių įsigytos Prekės yra netinkamos naudoti, Pirkėjas jas, kartu su pirkimo kvitu, gali grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos.

  5.2 Pinigai grąžinami tokia forma, kokia buvo sumokėti.

  5.3 Grąžinamos prekės negali būti naudotos ir turi būti originalioje pakuotėje su visa dokumentacija, vadovais ir kt.

  5.4 Pirkėjas sutinka padengti išlaidas, susijusias su Prekių grąžinimu, išskyrus atvejus, kai grąžintos Prekės neatitinka užsakymų prekių.

  5.5 Sutarties nutraukimo atveju, įsigytos Prekės turi būti grąžintos nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų).

  5.6 Produktai, prie kurių parašyta IŠPARDUODAMA yra siūlomi su nuolaida. Tokie produktai negali būti grąžinami ar keičiami.

  5.7 Pirkėjas el. laišką su užsakymo numeriu ir prašymu grąžinti Prekes bei nutraukti Pardavimo sutarties galiojimą turi išsiųsti adresu sales@springriver.lt.

  5.8 Pardavimo sutarties anuliavimo atveju, Prekes galima grąžinti į Pardavėjo sandėlį, E-parduotuvėje nurodytu adresu. Pirkėjas turėtų nepamiršti, kad Pardavėjas neatsako už prarastus ar pažeistus siuntinius.

  5.9 Pinigai grąžinami tokia forma, kokia buvo sumokėti Pirkėjo per 14 darbo dienų nuo pakuotės gavimo.

 • 6. Pardavimo sutarties anuliavimas

  6.1 Pirkėjas turi teisę nemokamai atšaukti užsakymą po to, kai už jį sumokėjo, tačiau prieš išsiunčiant Prekes. Norėdamas anuliuoti Paravimo sutartį, Pirkėjas atitinkamą prašymą su Pardavimo sutarties numeriu turi išsiųsti adresu sales@springriver.lt. Pardavėjas tokiu atveju turi išsiųsti patvirtinimą apie Pardavimo sutarties anuliavimą.

 • 7. Duomenų apsauga ir konfidencialumas

  7.1 Pardavėjas privalo užtikrinti Pirkėjo duomenų apsaugą, įskaitant asmeninius duomenis; jis taip pat privalo nurodyti datą ir taikyti privatumo politikoje nurodytą procedūrą. Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir pritaria privatumo politikos nuostatoms.

  7.2 Pardavėjas E-parduotuvėje naudoja SSL (angl. Secure Sockets Layer) saugumo technologiją, Pirkėjui užtikrinančią saugiausio ir patikimiausio apsipirkimo patirtį.

  7.3 Pardavėjas turi gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumą. Jūsų asmeninės informacijos Pardavėjas niekada nesuteiks ir neperduos kitoms šalims.

 • 8. Įsipareigojimai ir ginčų sprendimas

  8.1 Pardavėjas turi būti atsakingas prieš Pirkėją, o Pirkėjas – prieš Pardavėją už kitai šaliai padarytą žalą dėl šių Nuostatų pažeidimo taip ir tiek, kiek tą numato Estijos Respublikos įstatymai.

  8.2 Pardavėjas nėra atsakingas prieš Pirkėją už žalą, kurią Pirkėjas patyrė arba už Prekių vėlavimą, jei tokia žala ar vėlavimas įvyko dėl Pardavėjo nekontroliuojamų aplinkybių, kurių neįmanoma numatyti.

  8.3 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilusius nesutarimus dėl užsakymų ir pirkinių reikia spręsti derybų būdu. Jei gražiuoju susitarti nepavyksta, Šalys turi teisę savo teises ginti kreipdamiesi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba Talino miesto teismą. Sprendžiant ginčus Šalims galioja Estijos Respublikos teisė.

 • 9. Nuostatų galiojimas

  9.1 Šios Pardavėjo E-parduotuvės Nuostatos galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 12 d.